Brancheorganisatie Family Entertainment Centers Nederland

FEC Nederland is de brancheorganisatie van Family Entertainment Centers in Nederland. Deze amusementscentra en gamehallen met speelautomaten en (inter)actieve arcadegames zijn de laatste jaren enorm in populariteit gegroeid. Wij behartigen en vertegenwoordigen de belangen van ondernemers met een Family Entertainment Center, waarbij de focus ligt op een leisure-aanbod in behendigheidsautomaten en kermisautomaten.

Autoriteit behendigheidssector

De leden van FEC Nederland streven naar een gevarieerd en aantrekkelijk spelaanbod voor jong en oud met een mix van arcadespellen, behendigheidsspellen, videospellen en kermisautomaten. Als autoriteit op het gebied van de behendigheidssector besteden wij veel zorg aan opleidingen van onze medewerkers. Samen dragen wij bij aan een veilige en bewuste deelname aan het gameaanbod en waken wij voor overmatig speelgedrag.

Speelautomaten kansspel en behendigheid

De aangesloten Family Entertainment Centers hebben overwegend een gameaanbod met een behendigheidskarakter. Kansspelen mogen niet worden aangeboden. Wel staan in sommige arcadehallen speelautomaten met een gemengde vorm van een kansspel en behendigheid. De huidige wetgeving staat dit toe. FEC Nederland en haar leden werken, samen met de Kansspelautoriteit, toe naar een arcadehal waar deze gemengde vorm niet meer is toegestaan.
De Kansspelautoriteit heeft FEC Nederland gevraagd maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het aanbod in arcadehallen op termijn puur uit behendigheidspelen bestaat.

Lees hier welke maatregelen FEC Nederland omtrent kermisautomaten neemt.

Nieuwe wetgeving kermisautomaten

Belangrijke factor in het gameaanbod van arcadehallen is de wetgeving voor behendigheids- en kermisautomaten. Deze is meer dan 20 jaar oud. Kermisautomaten hebben binnen de Wet op de kansspelen een uitzonderingspositie: zij hoeven niet te voldoen aan de voorschriften van de Speelautomatentitel. De uitzondering geldt voor kermisautomaten waarbij de speler overwegende invloed heeft (behendigheid) en voor kermisautomaten waarbij de speler geen overwegende invloed heeft (kansspel).
FEC Nederland vindt het wenselijk dat de komende jaren wordt gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied. Hierbij zal FEC Nederland, in samenspraak met de Kansspelautoriteit, de aanwezige kennis en kunde van aangesloten ondernemers inzetten.

Lees meer over Family Entertainment Centers en het aanbod.

Missie

De aangesloten Family Entertainment Centers in Nederland staan sterk, mede doordat FEC Nederland als belangenbehartiger en expert met kennis en ervaring vertrouwen creëert. Dat laatste doet de vereniging samen met haar leden richting het politieke domein, de stakeholders, maar ook naar de media en de consument.

Visie

Brancheorganisatie FEC Nederland zet zich in voor een sector die een waardevolle bijdrage levert aan een duurzaam en betrouwbaar uitgaansaanbod in de vorm van gamecenters met behendigheidsautomaten en kermisautomaten. Samen met onze leden zorgen wij voor een sterke en financieel gezonde positie van ondernemers in deze tak van de entertainmentindustrie zodat zij kunnen ondernemen en investeren in kwaliteit.

4 pijlers van brancheorganisatie FEC Nederland

Integriteit
De leden van FEC Nederland staan voor betrouwbaarheid en professionele verantwoordelijkheid. Zij zeggen wat zij doen en doen wat zij zeggen.

Openheid
Voor de leden is openheid regel, geslotenheid uitzondering. Transparantie is de leidraad.

Zorgvuldigheid
De leden respecteren de rechten en belangen van hun klanten, hun medewerkers en hun zakelijke partners.

Kwaliteit
De leden staan voor een professionele bedrijfsvoering en degelijke producten en diensten.