Verantwoord gamen in arcadehallen en Family Entertainment Centers

Een Family Entertainment Center staat voor fun, vermaak en plezier voor jong en oud. Dat wil FEC Nederland zo houden. Daarom zetten wij hoog in op verantwoord ondernemerschap en verantwoord gamen. De aangesloten ondernemers werken continue aan een betrouwbaar en veilig gameaanbod, zorgen voor opleidingen van hun medewerkers en nemen hun zorgplicht zeer serieus.

Verantwoord spelen op arcadegames

Verantwoord ondernemerschap en een focus op verantwoord spelen is een van de speerpunten van FEC Nederland. Onze leden hebben alleen games en spellen die wettelijk zijn goedgekeurd en voldoen aan de wettelijke normen die spelers beschermen. Zo is voor behendigheidsautomaten een modeltoelating en een exploitatievergunning nodig. Daarnaast zijn zij zich bewust van de zorgplicht die je als FEC hebt om verslaving te voorkomen en ontwikkelen zij een actief preventiebeleid.

Echter, het overgrote deel van de spelers heeft een middag fun of is een avondje uit met een groep vrienden en blijft binnen hun eigen grenzen. Een klein gedeelte van de spelers heeft hier meer moeite mee. Deze spelers hebben onze zorg en aandacht. Onze leden kennen hun verantwoordelijkheid en nemen hun zorgplicht zeer serieus. Het informeren van spelers, het aanspreken op spelgedrag door medewerkers die hiervoor getraind zijn en het verwijzen naar professionele hulpverlening maakt hiervan deel uit.

Behendigheidsspel versus kansspel

In de Family Entertainment Centers aangesloten bij FEC Nederland staan behendigheidsautomaten en kermisautomaten zoals grijpmachines en coin pushers. Kansspelen zijn uitgesloten.

Bij een behendigheidsautomaat geldt dat handigheid en spelkennis nodig is. Beter spelen en meer kennis over het spel, beïnvloedt het resultaat. Een behendigheidsautomaat keert, in tegenstelling tot een kansspel, geen prijzen of geld uit. Een flipperkast is een voorbeeld van een behendigheidsautomaat.

Bij een kansspel bepaalt toeval of een speler een bepaalde prijs wint. Dat gegeven vergroot de aantrekkingskracht; het verslavende effect van kansspelen is over het algemeen groter.

Gemengde vorm kansspel en behendigheid

In sommige arcadehallen staan speelautomaten met een gemengde vorm van een kansspel en een behendigheidskarakter. De huidige wetgeving staat dit toe. Het gaat om kermisautomaten in onder meer de categorieën fruitautomaten, grijpkraanachtigen en roulette.

FEC Nederland en haar leden werken, samen met de Kansspelautoriteit, toe naar een arcadehal waar deze gemengde vorm niet meer toegestaan is. De leden van FEC Nederland plaatsen automaten die in enige vorm lijken op een kansspelautomaat niet in hun arcadehallen. Daarbij vindt FEC Nederland het wenselijk dat de huidige wet- en regelgeving op de kansspelen wordt aangepast. Kermisautomaten hebben daarin nu nog een uitzonderingspositie. De uitzondering geldt voor kermisautomaten waarbij de speler overwegende invloed heeft (behendigheid) en voor kermisautomaten waarbij de speler geen overwegende invloed heeft (kansspel).

Lees hier welke maatregelen FEC Nederland omtrent kermisautomaten neemt.

Audit Ondernemerscode FEC-Nederland

De leden van FEC-Nederland worden jaarlijks getoetst of zij zich houden aan alle afspraken die zijn gemaakt in de ondernemerscode. Door middel van mysterie (audit) bezoek, uitgevoerd door professionele auditeurs, worden bij alle leden vestigingen bezocht en aan de hand van een concrete vragenlijst bekeken of de betreffende vestiging voldoet aan alle voorwaarden die zijn gesteld in de ondernemerscode.
De resultaten van de individuele bezoeken worden gedeeld met de individuele ondernemers. Een algemeen rapport opgemaakt uit alle individuele rapporten wordt ook jaarlijks samengesteld. Dit rapport wordt in de ledenbijeenkomsten zorgvuldig besproken en aandachtspunten worden opgenomen in de ondernemerscode. Dit maakt dat de ondernemerscode een levend document is dat jaarlijks volgens de beste uitgangspunten wordt vastgesteld en uitgevoerd door de leden van FEC-Nederland. Tevens wordt het rapport ook gedeeld met de autoriteiten, zoals de Kansspelautoriteit. Het Rapport Audit/Visitatie FEC-Nederland 2023 is kan hier worden gelezen.

Ondernemerscode FEC Nederland

FEC Nederland stimuleert verantwoord ondernemerschap met een eigen ondernemerscode. Onze leden zorgen onder meer voor:

⇒ Een duidelijk toegangsbeleid voor kinderen jonger dan 12 jaar. Deze toegangsregels zijn goed zichtbaar bij de entree van de arcadehal. Dit leeftijdsbeleid wordt strikt gehandhaafd door de leden. Kinderen onder 12 jaar moeten altijd onder toezicht van een volwassen persoon zijn.

⇒ Opleidingen en cursussen voor medewerkers die in contact staan met bezoekers van de arcadehallen. Zij herkennen overmatig en onverantwoord speelgedrag en weten hoe probleemspelers integer en deskundig aan te spreken.