Maatregelen FEC Nederland omtrent kermisautomaten

Family Entertainment Centers van aangesloten leden van FEC Nederland hebben een aanbod in behendigheidsspelen. In sommige arcadehallen staan speelautomaten met een gemengde vorm van een kansspel en een behendigheidskarakter. De huidige wetgeving staat dit toe. Op basis van veld- en bureauonderzoek door de Kansspelautoriteit is een lijst kermisautomaten opgesteld waarbij discussie is over de mate van behendigheid.

De Kansspelautoriteit heeft FEC Nederland gevraagd maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het aanbod in arcadehallen op termijn alleen uit behendigheidspelen bestaat.

  1. Kermisautomaten waarvan de speluitkomst een grote mate van toeval bevat of uitingen en gelijkenissen met kansspelen vertonen, staan niet meer in arcades van aangesloten leden.
  2. Kermisautomaten waarbij de parameters zo kunnen worden ingesteld dat ze de behendigheid of de moeilijkheidsgraad zodanig beïnvloeden dat een gemiddelde speler geen skills kan ontwikkelen, worden zo ingesteld dat deze de parameters gelijk blijven en overwegend skill based zijn.
  3. Aanbieders van behendigheidsautomaten die geen lid zijn van FEC Nederland wijzen wij op de discussie en ontwikkelingen omtrent kermisautomaten. Wij vragen hen lid te worden van de vereniging van FEC Nederland. Leveranciers van kermisautomaten zijn of worden betrokken bij de gesprekken over dit onderwerp. Zij worden blijvend aangemoedigd om overwegend skill based games te ontwikkelen.
  4. Kermisautomaten die niet overwegend skill based zijn, bijvoorbeeld door een hoge toevalsfactor of te hoge moeilijkheidsgraad, vallen straks onder de categorie 18+ speelautomaten. Dit wordt duidelijk gemaakt met 18+ stickers op de automaten. Na afloop van de economische levensduur (tot 10 jaar na aanschaf) zullen exploitanten deze automaten verwijderen. Kermisautomaten in de categorie 18+ die op dit moment ouder zijn dan 10 jaar zullen binnen nu en 5 jaar gefaseerd worden verwijderd.
  5. Leden van FEC Nederland krijgen vanaf nu jaarlijks te maken met een externe audit, een controle op het naleven van de gemaakte afspraken en de ondernemerscode van onze branchevereniging.
  6. Nieuw aan te schaffen automaten door de leden zullen voor plaatsing gekeurd worden om te voldoen aan de hierboven gemaakte afspraken. De inhoud van de keuring moet nog worden besproken en vastgesteld met keuringsinstanties en de Kansspelautoriteit.

Wetgeving behendigheids- en kansspelen aanpassen

Kermisautomaten hebben binnen de Wet op de kansspelen een uitzonderingspositie: zij hoeven niet te voldoen aan de voorschriften van de Speelautomatentitel. De uitzondering geldt voor kermisautomaten waarbij de speler overwegende invloed heeft (behendigheid) en voor kermisautomaten waarbij de speler geen overwegende invloed heeft (kansspel).

FEC Nederland vindt het wenselijk dat de 20 jaar oude wetgeving voor behendigheids- en kermisautomaten wordt aangepast. Op dit moment staat de wet toe dat kermisautomaten een kansspelkarakter mogen hebben. FEC Nederland en haar leden pleiten, evenals de Kansspelautoriteit, ervoor om toe te werken naar een arcadehal waar deze gemengde vorm niet meer is toegestaan.