Beter gamen in Family Entertainment Centers

FEC Nederland maakt zich sterk voor een veilig, verantwoord en toekomstbestendig vrijetijdsproduct. Dat doen we door krachten te bundelen en uniformiteit aan te brengen in het gameaanbod en verantwoord ondernemerschap. FEC Nederland wil zo een herkenbaar aanspreekpunt zijn voor overheden, politiek, consument, media en andere belanghebbenden.

Speerpunten FEC Nederland

✔ Behartigen belangen Family Entertainment Centers
FEC Nederland behartigt en vertegenwoordigt de belangen van ondernemers met een Family Entertainment Center in Nederland, zorgt voor verbinding en werkt samen aan een aantrekkelijk en verantwoord leisure-aanbod.

✔ Professionele bedrijfsvoering en verantwoord ondernemerschap
FEC Nederland wil transparantie in de branche bevorderen en eenheid aanbrengen in een professionele bedrijfsvoering en de kwaliteit van het gameaanbod. Dat doen we door ondernemers te ondersteunen bij verantwoord ondernemerschap.

✔ Deskundig advies en inzet expertise
FEC Nederland zet waar en wanneer nodig haar expertise op het gebied van Family Entertainment Centers in en denkt proactief mee over wet- en regelgeving. FEC Nederland adviseert gevraagd en ongevraagd overheden, politiek en andere belanghebbenden. Zo wordt op initiatief van FEC Nederland de wetgeving op het gebied van behendigheidsautomaten, en specifiek kermisautomaten, aangepast  in samenspraak met het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

✔ Gesprekspartner en lobby
De leden van FEC Nederland zetten zich in voor de maatschappelijke- en politieke acceptatie en de reputatie van Family Entertainment Centers en de sector als geheel. Samen met de ondernemers zijn wij een krachtige gesprekspartner voor de politiek, landelijke- en lokale overheden, de media en consumenten, naast ondernemersorganisaties en vakbonden.

✔ Samenwerking onderling en leren van elkaar
De leden van FEC Nederland streven naar samenwerking, zowel binnen de behendigheidsbranche als daarbuiten met andere betrokken partijen. De leden steunen elkaar als ondernemer, delen hun leerervaringen over verantwoord ondernemen en durven kritisch te kijken naar het aanbod en de bedrijfsvoering.

‘Family Entertainment Centers zijn een mooie toevoeging op het uitgaansaanbod’

Drie vragen aan Roel Veltmeijer, voorzitter van FEC Nederland en directeur van Gamestate, onderdeel van de Veltmeijer Group

“Family Entertainment Centers zijn relatief nieuw in Nederland. Het is een tak van de entertainmentindustrie die de laatste jaren enorm is gegroeid, maar uniformiteit in het aanbod en ondernemerschap ontbrak. Terwijl er veel speelt op het gebied van games, kermisautomaten en bijbehorende wet- en regelgeving. Met FEC Nederland willen we een vuist maken voor deze branche en aanspreekpunt zijn voor onder meer overheden en politiek. En ondernemers met een Family Entertainment Center verbinden en samenbrengen.”

“Family Entertainment Centers zijn een mooie toevoeging op het uitgaansaanbod in Nederland en dat willen we zo houden. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat de gamecenters er zijn ter lering en vermaak, dat we zorgvuldig omgaan met het gameaanbod en onze zorgplicht serieus nemen. Daarom is onder meer een eigen ondernemerscode vastgesteld en werken we nu samen aan protocollen in verband met de coronacrisis.”

“We hebben een veelzijdig en betrouwbaar aanbod en zijn geen verkapte gokhal. De Family Entertainment Centers bieden alleen behendigheidsspelen, videogames en kermisautomaten die niet vallen onder de kansspelen. Alles is skill-based, oefening baart kunst. Je kunt prijzen winnen tot maximaal € 1000,-. We willen mensen met interactieve games en actieve spellen vermaken. Samen met de ondernemers werken we daarom dagelijks aan veilig, fun en verantwoord spelen.”